Nail is still a very popular fashion replica handbags uk in autumn and gucci replica . The furry design on the hermes replica of the bag makes this autumn and handbags replica. Xiaobian likes the buckle like sapphire and looks quite replica handbags .

שיפור קשב וריכוז

מהם קשב וריכוז "לא תקינים" ומדוע חשוב לזהות ולטפל במצב זה?

המחקר המעודכן מזהה כי במוח האדם קיימות ארבע "רשתות קשב" האחראיות על קשב מתמשך (היכולת להתמיד גם בביצוע משימה שאינה "מעניינת"), הפניית קשב (היכולת להעביר קשב למשימה הבאה), קשב סלקטיבי (היכולת להתעלם ממסיחי דעת למיניהם) וקשב ניהולי (היכולת להתרכז בדבר הנכון).

כאשר אחת או יותר מהרשתות הללו אינה מתפקדת היטב (וגם ממגוון רחב של סיבות אחרות), מבחינים לפעמים בתסמינים של "הפרעת קשב וריכוז" (הידועה בשמה הלועזי ADHD). זו מתגלה ומאובחנת, אם בכלל, בדרך כלל כקשיים לימודיים בבית הספר (בשיעור של כ -10% מהאוכלוסיה) אולם יש לה השלכות רחבות על כישורי חיים מרכזים כמו רגולציה עצמית, התאמה לדרישות הסביבה, ביצוע יעיל של משימות, וטיפוח קשרים חברתיים מוצלחים.

הניסיון להתמודד עם הקשיים הרבים ללא כלים מתאימים מוליך תכופות לחווית תסכול, לירידה בערך העצמי ואפילו לתסמינים של דיכאון וחרדה. רבים מאמצים לעצמם במהלך החיים אסטרטגיות לא בריאות כדי ל"העיר" את עצמם ולהשיג השפעה הדומה לזו של התרופה ריטלין ודומותיה: נטייה להתנהגויות מסוכנות; משיכה ליצירת עימותים מילוליים ואף אלימים; צריכה מוגזמת של חומרים כגון קפה, סוכר ואלכוהול והתמכרויות לריגושים כמו סמים, הימורים ומשחקי מחשב.

אימון ממוקד צרכים ותוצאות ל- ADHD

עבור מי שביצועי הקשב והריכוז שלהם נופלים מהנורמה, האימון הוא מורכב ומאתגר. בעוד שמטרות האימון זהות, הרי חווית החיים שלהם יוצרת לעיתים תכופות חסמים שקשה להתגבר עליהם בטכניקות אימון רגילות. באימון משתמשים לכן במגוון של כלים וטכניקות שפותחו במיוחד עבור אוכלוסייה זו.

אימון ישיר לארבע פונקציות הקשב

לפני, אחרי או יחד עם ביצוע אימון ממוקד צרכים ותוצאות, מומלץ לאנשים המדווחים על תסמינים של ADHD לבצע אבחון ממוחשב של ארביעת פונקציות הקשב. על סמך אבחון זה ניתן לבנות תוכנית אימון ותרגול מוחי המנצלת את הגמישות של המוח כדי לשפר את הביצןעים הספציפיים הלוקים בחסר. שיטה חדשנית זו הוכחה במחקרים כמשיגה שיפורים רחבי טווח המתמידים לאורך זמן.

האם אימון מתאים לי עכשיו?
חזרה לדף ראשי: אימון